Tüp Bebekte Genetik Uygulamalar

27 Mart 2015 Cuma  22:10

Tüp Bebek Tedavisi Ne Kadar Sürer?
Tüp bebek uygulaması, kadından alınan yumurtaların, erkekten alınan sperm örneği ile birleştirilmesidir. Bu sayede döllenme oluşturulur. Bu döllenme neticesi embryo gelişi ve gelişen embryo anne adayının rahmine transfer edilir.

Tüp bebek tedavi süreci; uygalanacak yönteme, çiftlerin hastalıklarına, geçirdikleri ameliyatlara, önceden tüp bebek tedavisi uygulanıp uygulanmadığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Hatta kişinin sigara kullanma gibi alışkanlıklarının olup olmadığına dahi bağlıdır. Bu sebeple kesin olarak bir süre vermek doğru değildir. Ancak anne ve baba adayları tüp bebek merkezlerine şehir dışından gelebilir, iş ya da farklı şartlar adaylar için zorlayıcı olabilir. Bu sebeple tedavinin ne kadar süreceğini öğrenmek isterler. Bu sebeple tüp bebek aşamalarının ne kadar sürdüğü ile ilgili fikir sahibi olmaları gerekir. Kimi adaylar, altta yatan sebebe bağlı olarak tedavinin aşamalarını atlayabilirken, kimi adaylar ilk aşamadan başlamak zorundadır. Baba adayı için tedavi süreci daha rahat geçer. Tüp bebek merkezine iki gün gelmesi yeterli olacaktır. 

Baba adayının merkeze gelmesi gereken günler:
1. Aşama,
4. Aşamadır.


Ancak anne adayı bu konuda biraz daha zorlanabilir. Çünkü tüp bebek tedavisinin her aşamasında merkeze gitmesi gerekir. Ancak ekstra bir durum olmadığı sürece tedavi için hastanede kalması gerekmez. Tedaviler yapıldıktan sonra evine ya da işine gidebilir. Süreç, kişiden kişiye değişkenlik gösterebilse de başından sonuna dek tüp bebek tedavisi 1 ayda tamamlanmaktadır, diyebiliriz. 

Tüp Bebeğin 2 Yöntemi
Tüp bebek tedavisinin iki yöntemle uygulanabilir:
1- Klasik tüp bebek uygulaması = IVF = in-vitro fertilizasyon
2- ICSI = Mikroenjeksiyon = İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu 

Bu iki yöntem arasında yalnızca tek fark vardır. Günümüzde iki yöntem de kullanılsa genellikle mikroenjesiyon yöntemine daha çok başvurulur. ICSI yani mikroenjeksiyon daha avantajlı bir yöntemdir. Özellikle de sperm sayısı yeterli olmayan erkek hastalar için başarılı sonuçlar elde edilebilir. 

Hangi hastalara mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi uygulanır?
Sperm sayısı yetersiz olan, azoospermi problemi olan ve mikro TESE yöntemi ile sperm elde edilebilecek erkeklerde,
Kısırlığa sebep olan faktörlerden biri olarak antisperm-antikor üreten adaylarda,
Daha önce klasik tüp bebek yöntemi denemiş ancak başarı sağlayamamış kişilerde,
Preimplantasyon genetik tanı (PGD) uygulanacak hastalarda,
Sebebi açıklanamayan kısırlık problemi olan çiftlerde, mikroenjeksiyon yöntemine başvurmak oldukça avantajlıdır.

IVF ve ICSI yöntemi arasındaki farklar- Tüp bebek ve Mikroenjeksiyon yöntemi arasındaki farklar nelerdir?
IVF yani klasik tüp bebek yönteminde kadından elde edilen yumurta hücresinin etrafına laboratuvar koşullarında özel koşullarda binlerce (50 bin) sperm hücresi yerleştirilir. Yerleştirilen bu spermlerden bir tanesi yumurtayı kendiliğinden döller. 

ICSI yani mikroenjeksiyon yönteminde ise gene laboratuvar ortamında, bir tane sperm hücresi alınır. Ancak tüp bebek yönteminden farklı olarak sperm hücresi mikroskopik yöntemlerle yumurta hücresi içine aktarılır. Yumurta klasik yöntemdeki gibi kendi kendine döllemez, dışardan yardım edilir. Bu aşama dışında tüp bebek tedavi aşamaları her iki yöntemde de aynıdır. 

5 AŞAMADA BEBEK TEDAVİSİ
Tüp bebek tedavi yöntemleri farklı kaynaklarda farklı şekillerde anlatılabilir. Kimi kaynakta iki aşama birleştirilmiştir ya da tek seferde anlatılmıştır. Aşamaların sayısı farklı gösterilebilse de her aşamanın her merkezde uygulanış biçimi aynı olmaktadır. Biz aşamaları 5 kısımda anlattık. 

AŞAMA: İlk muayene ve doktorla tanışma.
İlk aşama doktor ile tanışma, tedavi ile bilgi alma ve adayların kendileri hakkında bilgi vermesi ile geçer. Doktor çifte, geçirdikleri tedavileri, genel sağlık sorunlarını, doğum hikayelerini, alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını sorar. Bu bilgilere göre bir tedavi planlanır ve doktor ile çift gelecek aşama için gün belirler. 

AŞAMA: Yumurtalıkların uyarılır, yumurtalar toplanır.
2. aşamada ilaç tedavisine başlanır. Bu ilaç tedavisi anne adayından daha çok sayıda yumurta elde etmek içindir. Bu sebeple yumurta geliştirici ilaçlar uygulanır. Çok sayıda yumurta oluşturulmaya çalışılmasındaki amaç çok yumurta elde etmektir. Çok yumurta ile, embriyo oluşturmak ve kaliteli embriyoların aralarından seçilip transfer işleminin başarı oranını arttırmaktır. Bundan dolayı da birden fazla yumurta oluşturmak için ilaç tedavisine başvurulur. 

AŞAMA: Yumurtaların toplanması.
3. aşamada gelişmiş olan yumurtaların toplanması gerçekleştirilir ve laboratuvarda döllenme için muhafaza edilir. Aynı zamanda baba adayından da sperm örneği alınır. Sperm alınamayan erkeklerden ise mikro TESE yöntemi ile sperm alınabilmesi mümkündür. 

AŞAMA: Döllenme gerçekleştiriliyor.
Artık 4. aşamada toplanmış olan yumurtalar ve alınan sperm örnekleri ile döllenme (fertilizasyon) işlemine başlanır. Döllenmiş olan yumurtalar laboratuvarda muhafaza edilir. 

AŞAMA: Embriyonun rahim içine aktarılıyor.
5. aşamada laboratuvar koşullarında muhafaza edilen döllenmiş olan yumurtalar rahim içerisine tranfer edilir. Bu uygulama yaklaşık olarak 5-10 dakikada tamamlanır. Tamamen ağrısız bir uygulamadır. Döllenme gerçekleştikten sonra yumurtalar 3 gün kadar muhafaza edilir. Ardından da transfer işlemi gerçekleşir. Artık bu aşamadan sonra yapılacak iş, gebelik testidir. Transfer ardından 12 gün sonra test yapılır. Bu şekilde gebeliğin oluşup oluşmadığı tespit edilir. 

Ayrca Bknz: http://www.centrumtupbebek.com/tup-bebek-asamalari.html 

KISACA AŞAMALARIN SÜRELERİ: 

Birinci Aşama: Bir günde tamamlanır. 

İkinci Aşama: Kararlaştırılan günde ikinci aşamaya geçilir. Bu aşamanın süresi de 15 gündür. 

Üçüncü Aşama: 3. aşamada yumurta toplama işlemi vardır. Yumurtaların toplanması da yarım saatte tamamlanabilen bir işlemdir. Yumurtalar toplandıktan sonra anne adayı 2 saat hastanede dinlenebilir. Ardından da evine ya da işine dönebilir. Hastanede kalmasına gerek yoktur. Bu sırada bir yandan döllenme uygulaması yapılır ve döllenmiş olan yumurtalar muhafaza edilir. Muhafaza edilen yere ''inkübatör'' denir. 

Dördüncü Aşama: Yumurta toplama uygulamasından yaklaşık olarak 2-3 gün sonra yeniden tüp bebek kliniğe gidilir. Bu aşamada rahme embryo transferi gerçekleştirilecek. Transfer işlemi oldukça kısa sürede tamamlanan bir işlemdir. Yaklaşık olarak 5-10 dakika sürer. İşlem sonra tekrar hastanede bir süre dinlenip normal yaşantınıza dönebilmeniz mümkün. 

Bu aşamaları atlattıktan sonra anne ve baba adayı bir süre özgürdür. Transfer yapıldıktan 12 sonra gebelik testi yapılır ve tedavinin başarıya ulaşıp ulaşmadığı anlaşılır. gebelik testi için merkeze gitmek şart değildir. Yakınlardaki bir sağlık kuruluşu da gebelik testini yapacaktır. Her yerde aynı şekilde bu test yapılır.

Adetin kaçıncı günü tüp bebek tedavisine başlanır?
Tüp bebek tedavi yöntemlerinde yumurta geliştirici tedavi çoğunlukla adetin üçüncü gününden itibaren başlamaktadır. Fakat adetin 2.-5. günü arasında da bu tedavi başlayabilir. Yumurta baskılama tedavisi ise bu süreden daha önceden başlar ve çoğunlukla -uzun protokol tercih edilecek ise- adet başlamadan bir hafta evvel başlar. 

Tüp bebek aşamaları merkezden merkeze değişkenlik gösterir mi?
Tüp bebek tedavisi, anne ve baba adayının yaşına, hormonal durumuna, kısırlığa yol açan altta yatan sebebe göre tedavi yaklaşımı ve protokoller, uygulunan ilaçlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak tüp bebek aşamaları sıraladığımız gibidir. Bu aşamalar, temel aşamalardır ve merkez merkeze değişkenlik göstermezler.
Kaynak: http://www.centrumtupbebek.com/tup-bebek-tedavisi-ne-kadar-surer.htmlSayfa Adresi: http://www.habera.com/Tup-Bebekte-Genetik-Uygulamalar-haberi-217638.html