Günün Haberleri   |   Giriş sayfam yap   |   Favorilere ekle   |   Künye   |   İletişim   |   Sitene haber ekle

   RÜYA TABİRLERİ

ANKARA
Değiştir
  Bugün   Cuma   Cumartesi
11 / 26 °C 11 / 27 °C 11 / 26 °C
 
  HABER VİDEO GALERİ FOTO GALERİ GAZETELER RÜYA TABİRLERİ BİLGİ YARIŞMASI
  ANA SAYFA GÜNDEM SİYASET EKONOMİ SPOR MAGAZİN DÜNYA YAŞAM MEDYA SAĞLIK KÜLTÜR & SANAT EĞİTİM TEKNOLOJİ  
 
Rüyada Abdest aldığını görmek
 
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z 0-9
 

Rüyada abdest alan kişi için genelde yorumlar o kişinin ferahlayacağına şaret eder. Öte yandan kişi eğer kendisini abdest alıyorsa İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

Kişi aldığı abdestini temiz bir suyla alıyorsa o kişi amacına kavuşacaktır. Eğer abdest tamamlanmas ise o amaca kavuşulmaz. Soğuk ve mahzen gibi bir yerde abdest alınıyorsa, kişi çalınan eşyasına kavuşacaktır.

Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam'ın emrettiği önemli bir ibadettir.

Temiz bir su ile abdest alan yorsa amacı na kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını
bulur. 

Abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allah'a ibadete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur. 

Rüyasında abdest alarak namaz kıldığını gören kişi içinde bulunduğu üzüntü ve kederden kurtulur. 

Eğer rüyayı gören kişi tüccar ise sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. 

Rüyasında abdestin bozulduğunu gören kişi ise bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını gösterir.
Söylendiği üzere abdest hataları temizleyen ibadetlerdendir. 

Temizlik bilindiği üzere imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor müşküllerin halline delâlet eder. 

Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur. 

Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selâmetin ve huzurun anahtarıdır. 
İmam Nablusî buyuruyor ki: 

- Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder. 

Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur ve
gamdan kurtulur... 

Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alâmettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete delâlet eder. 

Rüyada süt veya Bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selâmete delâlet eder.
Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delâlet eder... 

Nablusî demiştir ki: 

"- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder." 

Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına delâlet eder. 

Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delâlet
eder... 

Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin  kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tâbir olunur... 

Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest aldigini görse "Abdest üzerine abdest almak nurdur" hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydinligina isaret eder. 

Rüyada abdest almak Allah (c.c) tarafindan nail olunacak himayeye isaret eder. Bir kimse rüyada namaz için abdest aldigini görse, Allah (c.c.)ˊin hifz ve emaninda bulunmasina isaret eder.
Bazi tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine verecegi emanete veya ödeyecegi borcuna ya da yapacagi sahitlige isaret eder, dediler. 

Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldigini gören kimsenin maksadina kavusmasina, eger abdestini tamamlamamissa aksine işaret eder. 

Rüyada kendisiyle abdest alinmasi caiz olmayan diger sivilarla abdest aldigini gören kimsenin, borçlanmasina isaret eder. 

Rüyada abdest almak istedigim fakat su bulamadigini gören kimseye, arzu ettiği şeyin zor olmasına işaret eder. 

Bir kimse rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını görse, çaldırdığı eşyasını bulur.
Rüyada abdest alip namaza girdigini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. 

Rüyada evinde abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına işaret eder.
Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından veya dostundan ayrılmasına işaret eder. 

Rüyada sokak ve hamamlarda abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara ugramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder. 

Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, keder ve acıların gitmesine işaret eder.
Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allah (c.c.) onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allah (c.c) onu korktuğu şeyden emin eder, hasta veya borçlu ise, Allah (c.c) ona şifa verir. Borcunu ödemesine imkan nasip eder. 

Rüyada abdestini tamamlayamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder. 

Rüyada Sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.
İbrahim el-Eşˊasˊın yorumuna göre: Rüyanızda mükemmel bir abdest aldığınızı görmeniz; üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğunuzdan emin olacağınıza işaret eder. 

Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi; şifa bulacağına, borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; borcunu ödeyeceğine, günahkâr bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Allahˊın affına mazhar olacağına yorumlanır. 

Bir kimsenin rüyasında abdest almak istediği halde su bulamadığı görmesi; o kimsenin isteklerini gerçekleştirmek için çare bulamayacağına, rüyasında abdest alırken eksik aldığını ve abdest azalarını yıkama sırasını ihlâl ettiğini görmesi; o kimsenin Allahˊa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu vazifelerinde tembellik ettiğine işaret eder. 

Rüyanızda abdest aldıktan sonra elinizle abdest aldığınız sudan içtiğinizi görmeniz; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifa bulmaya ve korkudan emin olmaya yorumlanır. 

Rüyanızda çarşıda veya hamamda abdest aldığınızı görmeniz; Allahˊın ve meleklerinin gazabına uğrayacağınıza, büyük bir hasar ve zarara maruz kalacağınıza, gizli kusur ve hatalarınızın açığa çıkacağına delâlet eder

ABDEST NEDİR? 

Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir temizliktir. 
Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde beş defa temizlenmesi İslam'ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle İslam yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allah'a ibadete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur. 

Abdest almakla, dünyevî ve uhrevî bir çok fazilet ve güzellikler elde edilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestle ilgili olarak şöyle buyururlar; 

"Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında, yüzündeki azaların işlediği bütün günahları; el ve ayaklarını yıkadığında el ve ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günaları, su damlalarıyla beraber akıp gider ve kendiside tertemiz olur. Hatta kirpik ve tırnak diplerindeki günahlarından eser kalmaz. Adap ve erkanına uymak suretiyle abest alıp kıbleye dönerek: "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülühü" diyen bu kul için cennet kapıları açılmıştır; o, cennet kapılarının dilediğiden içeri girer. " (Müslim Tahare, 32, 33; Tirmi Tahare, 2). 

Abdestsiz Olarak Yapılması Yasak Olan Hususlar: 

1- Namaz kılmak.
2- Kur'an-ı Kerim'e el sürmek.
3- Tilavet secdesi yapmak.
4- Cenaze namazı kılmak.
5- Kabe'yi tavaf etmek. 

ABDESTİN SÜNNETLERİ 

1- Abdeste başlarken "Euzu ve Besmele" çekmek.
2- Abdeste niyet etmek.
3- Önce bileklere kadar elleri yıkamak.
4- Misvak kullanmak veya dişleri parmakla ovalamak.
5- Ağıza ve burna üçer defa su vermek. (mazmaza ve istinşak)
6- Kulakları, boynu mesh etmek.
7- Başın tamamını mesh etmek.
8 - Yıkanması gereken uzuvları üçer defa yıkamak.
9- Abdeste organları ara vermeden yıkayarak devam etmek.
10- Sırayı bozmamak.
11- Abdest almaya sağ taraftan başlamak 

İMAM-I NABLUSİ KİMDİR

İmam-ı Nablusi’nin Hayatı Hicri 12. asrın büyük alim ve meşayıhından Abdülgani b. İsmail en-Nâbulusi’dir. 5 zilhicce 1050 (1641) tarihlerinde Dımaşk (Şam)’da doğmuştur. 12 yaşındayken babasından yetim kalan müellif, asrının ulemasından edebi ilimlerle, fıkıh, tefsir, hadis ilimlerini tahsil etmiş ve 20 yaşına gelince müderrislik (profesörlük) payesini alarak eser telif etmeye başlamıştır. Daha o yaşındayken peygamberimiz hakkında nazmettiği medhiyesi, devrinin insanlarını şaşırtarak kudret-i ilmiyyesini ortaya koymuştur. İlmiyle beraber fazilet ve takvası kendisine başka bir hususiyet daha kazandırarak sofiyye arasında da bir hayli kesb-i şöhret etmiştir. 

Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarına mensub olan müellif, Emevi camii yanındaki evinden 7 sene dışarı çıkmayarak ibadetle meşgul olmuş ve istiğraka dalmıştır. İnzivaya çekildiğinden dolayıŞam halkının hakkında yaptıkları dedikodu üzerine yeniden tedris, irşad ve va’za dönerek talebe-i ulûm yetiştirmeye kendini vakfetmiştir. Hicri 1075 (1664) tarihinde İstanbul’a gelen müellif, kısa bir seyahatten sonra tekrar Mısır ve Hicaz’a gitmiştir. Müellifin terceme-i halini, torunlarından Kemaleddin Muhammedü’l Gazzi el Amiri müstakil bir kitap halinde telif etmiştir. Üç yüzü aşkın eseri olan müellif, Hanefi mezhebine saliktir.

 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
Rüyada Padişah Çadırı görmek ne anlama gelir?

Rüyada padişah çadırı görmek, sultana işarettir. Padisah çadırı gören kimse, sultanın düsmanına galip gelir. Rüyasında padişah çadırının ... devamı için tıklayın...
Rüyada İncir Ağacı görmek ne anlama gelir?

Rüyasında incir ağacı gören kimse, iş hayatından başarıya erişir. Rüyasında incir ağacı diken kişi ise yeni bir iş girişiminde bulunur. devamı için tıklayın...
Rüyada Nakış işlemek görmek ne anlama gelir?

Rüyada nakış işlediğinizi görmek, işlerinizde başarıya ererken aşk hayatınızda büyük bir yenilgiye uğrayacağınıza dalalet eder.  Eğer rüyada ... devamı için tıklayın...
Rüyada Rastık görmek ne anlama gelir?

Rüyada rastık çekmek, sevgi yüzünden kederlenmeye işaret eder.  Eğer bir kimse rüyasında kaşlarına rasık çeken bir kadın görürse, ... devamı için tıklayın...
Rüyada Kedi tırmalaması görmek ne anlama gelir?

Rüyasında kedi görmek iki şekilde yorumlanmaktadır. Olumlu yorumlarda kişi eğer rüyasında dişi bir kedi görüyor ve o kedi tarafından zarara ... devamı için tıklayın...
Rüyada İncir görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen incir her zaman kısmete işarettir. Rüyasında üstü yeşil veya siyahımsı olgun incir yiyen kimse, umduğundan çok daha ... devamı için tıklayın...
Rüyada Tanrıça görmek ne anlama gelir?

Rüyanızda Yunan tanrı veya tanrıçalarını görmek, hayal aleminde yaşadığınıza işaret eder. Bu rüya artık ayaklarınızın yere basması gerektiğini belirtir.  devamı için tıklayın...
Rüyada Ağlamak görmek ne anlama gelir?

Rüyada ağlamak gülmeye dalalet eder. Eğer bir kimse rüyada hıçkırarak ağladığını görürse, bu aile içi tartışmalara işaret eder.  devamı için tıklayın...
Rüyada Umre görmek ne anlama gelir?

Rüyasında umre gören kişinin malı çoğalır, ömrü uzun olur.  Rüyasında  hac ve umreyi birlikte yapmak ziyade dünyalığa ve ... devamı için tıklayın...
Rüyada Küpe görmek ne anlama gelir?

Rüyada küpe görmek güzel haberler almaya işarettir. Rüyasında küpe gören kişinin, çok ilginç ve güzel bir işi olur. ... devamı için tıklayın...
Rüyada Ağaç görmek ne anlama gelir?

Rüyasında ağaç görenin iyi bir geleceği olacak diye tabir olunur. Eğer kişi meyva ile dolu ağaç görürse, mutlu bir evlilik yapar. Eğer kişi ... devamı için tıklayın...
Rüyada Üniforma görmek ne anlama gelir?

Rüyada üniforma görmek , saadete ve iş hayatında başarıya işarettir. Rüyada üniforma giydiğini gören kimse iş hayatında başarılı olur. Rüyada ... devamı için tıklayın...
Rüyada Üzüntü görmek ne anlama gelir?

Rüyada üzüntülü olmak, günahların affıyla yorumlanır. Bir diğer tabire göre rüyada üzüntülü olmak, aşka dalalet ... devamı için tıklayın...
Rüyada Tabak görmek ne anlama gelir?

Rüyada tabak görmek, sevince, ferahlığa, yüksek mevkiye gelmeye işaret eder.  Rüyasında tabak aldığını gören kişi bir olaydan dolayı mutlu ... devamı için tıklayın...
Rüyada Padişah görmek ne anlama gelir?

Bir kimsenin rüyasında  padisah görmesi, o kişinin yükselmeye ve ilerlemeye isarettir. devamı için tıklayın...