Günün Haberleri   |   Giriş sayfam yap   |   Favorilere ekle   |   Künye   |   İletişim   |   Sitene haber ekle

   GÜNDEM

ANKARA
Değiştir
  Bugün   Pazar   Pazartesi
11 / 20 °C 9 / 22 °C 10 / 25 °C
 
  HABER VİDEO GALERİ FOTO GALERİ GAZETELER RÜYA TABİRLERİ BİLGİ YARIŞMASI
  ANA SAYFA GÜNDEM SİYASET EKONOMİ SPOR MAGAZİN DÜNYA YAŞAM MEDYA SAĞLIK KÜLTÜR & SANAT EĞİTİM TEKNOLOJİ  
 
   
  Facebook'a yeni özellik geldi  
 
   
  46 Yok Olan dizisi ne zaman final yapacak?  
 
   
  Lucescu'nun yeni takımı belli oldu  
 
   
  20 yıllık Beyaz Show bitiyor mu?  
 
   
  PFDK Selçuk İnan'a cezayı kesti!  
 
 

Memurlara Torba Yasa'dan kötü haber!

Memurlara Torba Yasa dan kötü haber!
 
Meclis'ten yeni çıkacak olan torba kanunda memurları zor durumda bırakacak maddeler yer alıyor. Yeni Torba Kanun görevden alınan veya görev yeri değiştirilen bir memurun, hakkını aramasını imkansız hale getiriyor.
 
24 Ağustos 2014 Pazar - 16:53

Torba Kanun'daki ilgili maddeler, görevden alınan veya görev yeri değiştirilen bir memurun, idare mahkemesine başvurarak hakkını aramasını imkansız hale getiriyorEN TARTIŞMALI MADDE "GÖREVE DÖNME"Bugün'ün haberine göre; mil­yon­lar­ca in­sa­nın bek­le­di­ği Tor­ba Ka­nun'da me­mur­lar için hem iyi hem kö­tü ha­ber­ler var. Tor­ba Ka­nun'da en tar­tış­ma­lı mad­de­le­rin ba­şın­da, me­mur­la­rın mah­ke­me ka­ra­rıy­la gö­rev­le­ri­ne dön­me­le­ri­ni zor­laş­tı­ran dü­zen­le­me ge­li­yor. Bu­gün­kü uy­gu­la­ma­da, gö­rev­den alı­nan ve­ya gö­rev ye­ri de­ğiş­ti­ri­len bir me­mur, ida­re mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak hak­kı­nı ara­ya­bi­li­yor. Eğer ya­pı­lan ta­sar­ruf hu­ku­ka ay­kı­rı ise me­mu­run gö­re­vi­ne ia­de­si­ne ka­rar ve­ri­li­yor.

UYGULAMA SÜRESİ 30 GÜNTa­bi­i bu du­rum­da 30 gün içe­ri­sin­de ida­re ta­ra­fın­dan mah­ke­me ka­ra­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu uy­gu­la­ma ana­ya­sa­nın, “i­da­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­le­mi yar­gı de­ne­ti­mi­ne açık­tı­r” hük­mü­ne da­ya­nı­yor (Md.125).Tor­ba ka­nu­na ko­nu­lan mad­de, ana­ya­sa­da­ki hük­mü ge­çer­siz kı­la­cak şe­kil­de, ade­ta me­mur­la­rın yar­gı­da hak ara­ma­la­rı­nı im­kan­sız ha­le ge­ti­ri­yor. Tor­ba ka­nun­da­ki mad­de özet­le şu­nu söy­lü­yor;

*Em­ni­yet teş­ki­la­tın­da­ki tüm per­so­ne­li ve ka­mu­da­ki tüm ida­re­ci­le­ri is­te­di­ğim za­man gö­rev­den alır, gö­rev ye­ri­ni de­ğiş­ti­rir ve di­le­di­ğim
ta­sar­ruf­ta bu­lu­nu­rum.

*Bu­nun üze­ri­ne me­mur mah­ke­me­ye baş­vur­sa ve be­nim ta­sar­ru­fu­mun hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu mah­ke­me ka­ra­rıy­la is­pat­la­sa da­hi, ben bu ka­ra­rı iki yıl bo­yun­ca uy­gu­la­ma­ya­bi­li­rim.

MEMURA İKİ YIL SÜRGÜN*Di­ye­lim ki iki yıl dol­du ve ben bu ka­ra­rı yi­ne uy­gu­la­ma­dım, bu du­rum­da da­hi ka­ra­rı uy­gu­la­ma­yan ki­şi­ler hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve
ko­vuş­tur­ma­sı ya­pı­la­maz.KEYFİ BİR DÖNEM OLURTor­ba Ka­nun'da­ki bu mad­de Res­mi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dık­tan son­ra, bek­çi­sin­den em­ni­yet mü­dü­rü­ne ka­dar em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın ta­ma­mı ve di­ğer ku­rum­lar­da­ki ida­re­ci­ler için son de­re­ce key­fi bir dö­nem baş­la­mış ola­cak. İda­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­le­mi­nin yar­gı de­ne­ti­mi­ne açık ol­ma­sı hük­mü, fii­len ra­fa kal­dı­rı­la­cak. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin bu hük­mü ip­tal ede­ce­ği­ne ke­sin gö­züy­le ba­kı­lı­yor fa­kat bu­na rağ­men mad­de Mec­li­s’­te ka­bul edil­miş du­rum­da. Dü­zen­le­me­nin si­ya­set-bü­rok­ra­si iliş­ki­sin­de ne gi­bi so­nuç­lar do­ğu­ra­ca­ğı­nı tah­min et­mek zor ol­ma­sa ge­rek.

TORBAYA GİRMEYENLERUzun sü­re­dir me­mur­la­rın bek­le­di­ği ba­zı ko­nu­lar bu Tor­ba Ka­nun'a gir­me­di. Hü­kü­met ta­ra­fın­dan söz ve­ri­len bu so­run­lar şun­lar;

*Me­mu­ra di­sip­lin af­fı,

*İk­ra­mi­ye he­sa­bın­da 30 yıl ta­va­nı­nın kal­dı­rıl­ma­sı,

*Faz­la ça­lış­ma üc­ret­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si,

*4/C’­li­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­si,

*Me­mur­la­ra bir de­re­ce ve­ril­me­si,

*Aka­de­mis­yen­le­rin öz­lük hak­la­rın­da iyi­leş­tir­me,

*Sağ­lık per­so­ne­li­ne fii­li hiz­met zam­mı ve­ri­le­rek er­ken emek­li ol­ma hak­kı.


DANIŞMANA, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

İş ve meslek danışmanı (İMD) olarak İŞKUR bünyesinde çalışan personele özel hizmet tazminatı verilecek. Daha önce bu tazminatı alamayanların maaşında yaklaşık 360 liralık bir artır olacak.

ADAYLIKTA ATILMA YOKTorba'da memur için küçük de olsa iyi haberler de var. Bunlardan birisi aday memurlarla ilgili. Devlet memurları, göreve başladıktan sonra belirli bir süre aday memur statüsünde sayılıyor. Bu adaylık 6 ay ila bir yıl sonra kaldırılıyor. 2011 yılında yapılan düzenleme gereği, aday memurluk sırasında uyarma ve kınama cezası dahil olmak üzere disiplin cezası alan memurlar memuriyetten ihraç ediliyordu. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl bu hükmü iptal etti. Şimdi Torba'ya konulan maddeyle bu konu memurlar lehine yeniden düzenleniyor. Bundan sonra aday memurluk sırasında uyarma ve kınama cezası alan memur, memuriyetten çıkarılamayacak. Ancak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırsa memuriyeti sona erecek.

Rüyada Ağız görmek ne anlama gelir?

Rüyada ağız görmek, hayatın kayıpları ve kazançları ile tabir olunur.  Bir başka tabire göre rüyada ağız görmek ; yakınlarınızdan ... devamı için tıklayın...

Arkadaşına Gönder   Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
 
 
İbrahim Tatlıses giderek küçülüyor!
 
Hürriyet'in yeni yayın yönetmeni belli oldu
 

Etiketler :

FACEBOOK YORUM Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
 
 
YORUMLAR   Toplam yorum 0   Onay bekleyen 0  
 
 


Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.
 
 
   
 
Bu haber henüz yorumlanmamış...

 
 
DİĞER HABERLER
 
 
Kayseri'de miras evin altından yeraltı şehri çıktı!
Kayseri'de Mustafa Bozdemir adli vatandaş kendisine miras kalan evi temizlerken ...
Almanya Türkiye'yi ne zamandır dinliyor?
Almanya Türkiye'yi ne zamandır dinliyor? Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği ...
Lice olaylarında hedef Atatürk büstleri!
Diyarbakır Lice'de PKK'lı terörist Mahsum Korkmaz'ın mahkeme kararı ile ...
İstanbul'a şiddetli yağış uyarısı!
Meteorolojiden İstanbul için şiddetli yağış uyarısı geldi. İstanbul'da ...
 
 
Hatay'da 3 Suriyeli öldürüldü!
Türkiye'de gün geçmiyor ki, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Suriyeliler ...
Deniz bisikletleri ne kadar güvenli?
Kumburgaz sahilinde deniz bisikleti ile denize açılan ve bir daha kendilerinden ...
İzmir'de 11 polis tutuklandı!
Emniyet'te pararel yapı iddiaları ile İzmir merkezli yürütülen yasa dışı ...
İstanbul'da 2. kez ebola virüsü alarmı!
İstanbul Atatük Havalimanı'nda 2. kez Ebola virüsü alarmı verildi. THY'nin ...
 
 
Gülen'den seçim sonuçlarına hakaretli yorum
Destek verdiği Ekmeleddin İhsanoğlu Erdoğan'a yenilince, Fethullah Gülen'in ...
Bu aracın yakıtı hiç bitmiyor!
Aracına uyguladığı sistem sayesinde, istediğinde LPG, istediğinde güneş ...
Ünlü yönetmenden Türk halkına hakaret!
Yönetmen Mustafa Altıoklar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Twitter'dan ...
Kadın ve çocukları diri diri gömdüler!
IŞİD terörü devam ederken Iraklı Bakan Muhammed El Sudani, “Militanlar ...
 
 
 
Acun Ilıcalı Kurtlar Vadisi Pusu'yu fena dağıttı!

Acun Ilıcalı Kurtlar Vadisi Pusu'yu fena dağıttı!

GÜNÜN MANŞETLERİ
 
 
İstanbul Ümraniye'de yangın çıktı!
Ak Parti'de Davutoğlu'nu şok eden karar
Beşiktaş Kayseri'yi gole boğdu! Maç özeti
Erdoğan'dan ABD'ye PYD/YPG resti!
Meral Akşener'den karşı hamle geliyor!
8 Şubat'ta kar tatili olan iller açıklandı!
Bülent Arınç Ankara'da ofis mi tuttu
Erdoğan'ın korumaları kriz çıkardı!
İşte Survivor 2016 Gönüllüler Takımı
İşte Survivor 2016 Ünlüler Takımı
 
 
Acun Ilıcalı Kurtlar Vadisi Pusu'yu fena dağıttı!

Acun Ilıcalı Kurtlar Vadisi Pusu'yu fena dağıttı!

1 / 20
ÖNE ÇIKANLAR
 
 
Galatasaray Anderlecht maçı hangi kanalda?
Taşeron işçi haberleri (son haberler)
Kiraz Mevsimi 9. Bölüm fragmanı ve bölüm tüyoları
Erdoğan 26 ili tüm ilçeleriyle aldı
Bu yıl Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? bayram namazı 2014!
Bayram namazı nasıl kılınır? (bayram namazı videolu anlatımı)
2014 il il Bayram Namazı vakitleri! - (Ankara, İstanbul Bayram namazı saatleri)
Kadir Gecesi mesajları burada! Tıkla - (Kadir Gecesi cep telefonu mesajları)
İstanbul iftar sahur vakitleri- (ankara iftar sahur vakti öğren 2014)
Serdar Ortaç Ahmet Kaya iddialarına böyle isyan ettti - Video
 
 
 
 
© Copyright 2011 Habera.com
• Künye
• Bize Ulaşın
• Reklam
• Tüm Haberler
• Sitene Haber Ekle
 
Haber
 
Foto Galeri
 
Video Galeri
 
Etiketler
   
 
• Gündem
• Siyaset
• Ekonomi
• Spor
• Magazin
• Dünya
• Yaşam
• Medya
• Magazin
• Yaşam
• Spor
• İnternet
• erororr
• Siyaset
• asd
• Medya
• Haber
• Magazin
• Spor
• Müzik
• Eğlence
• Komedi
• Sinema
• Şans Topu
• pkk
• AK Parti
• süper lig
• HDP
• akp
• ankara haberleri
• şehit polis
• kongre
adssad